алуминива дограма - etem-e-40

алуминива дограма - etem-e-40Е-40 е система за алуминиева дограма с прекъснат термичен мост.
Коефициент на топлопреминаване Uf=2,8 W/m².K,
група 2.1 / 2< Uf<=2,8 W/m².K /според DIN 4108
Задоволява съвременните естетически изисквания към дограмата, в съчетание с необходимите структурни характеристики на профилите.
Оптимизирана е по отношение на съотношението максимална структурна стабилност и използване на минимално количество алуминий.
Усилване на профилите в пунктовете, понасящи напрежения.
Системата позволява изпълнение на фиксирани и отваряеми позиции.
Нови профили с канал за PVC обков. PVC обковът позволява многоточково заключване, реглаж на пантите и бърз на монтаж

Отваряемост – обикновено отваряне, двуплоскостно отваряне,
възможност за отваряне навън и навътре, отваряне на долна и горна хоризонтална ос, отваряне тип “хармоника”, паралелно плъзгане
Каси
 – каси с три размера камери с права и заоблена линия; каса със завършващ профил от вътрешната страна; комбинирана каса за дограма и капаци
Крила – три размера с права и три със заоблена линия, за прозорци и за врати, възможност за отваряне навън и навътре, Крила с канал за PVC обков – Е-40271 и Е-40272 за врата

Т – профили – 6 вида , с различни инерционни характеристики.
Удовлетворяват възможните вариации в съотношение височина и ширина на позицията.
Закрепване на Т – профили – с рапидки или с Т – връзки.
Пресмятания за избор на необходимия профил: проверяват се по Таблицата за определяне на необходимия инерционен момент
Подвижни делители – с права форма / подходящ при изработката на врати тип – “хармоника”/ и заоблена форма и с канал за PVC обков – Е-40540
Колона за ъгъл 90º  Колона за ъгъл 135º
Става за произволен ъгъл
Декоративен делител – Е-40650. Без прекъсване на стъклопакета получаваме желания растер.

Профили за завършване към под, за надеждно уплътняване
Допълнителни профили
– допълнителни профили за завършване на стена
– добавки към крило за врата с канали за четка и уплътнители
– добавка към цокъл с канали за четка и уплътнители
Прагове – два вида
Водобрани и капачки за водобрани – за надеждна водонепроницаемост: прав и заоблен
Пластмасови капачки за водобраните.
Надеждна система от канали за извеждане на кондезната вода
Сдвояващ профил – Е-40604. Застопорява в една равнина две отделни позиции, напр. Врата и прозорец.
Широка гама от външни подпрозоречни поли – от Е-40630 до Е-40638 с размери: 70мм, 90мм, 110мм, 130мм, 150мм, 170мм, 210мм и 230мм
Стъклодържатели – с права и заоблена линия, позволяващи влагане на стъкла и стъклопакети от 6 до 34 мм
Внимание, с едни и същи стъклодържатели и уплътнители се постигат различни дебелини на стъклопакетите в крилата, поради различната ширина на право и заоблено крило!
Специално проектирани EPDM уплътнения с увеличена контактна площ / 6мм /, за постигане на максимално уплътняване на конструкцията. Три броя уплътнители: външен, централен и вътрешен
Специално разработен централен уплътнител, с цел повишаване на топлоизолацията и по-добро уплътняване– ново!
Вулканизиран ъгъл за централен уплътнител. Осигурява максимална изолация. ново!
Специално разработен удължен уплътнител за стъклопакет. Чрез изрязване на два отвора на 30мм от дренажните отвори, се създава лабиринт от канали и се улеснява отвеждането на водата.– ново!
Нов уплътнител за дренаж. Поставя се само по хоризонталните части, долу на касата или делителя и повишава топло- и хидроизолацията.
Уплътнител за праг – осигурява равна повърхност , топлоизолация и лесна експлоатация.
Специално изработена Диаграма за избор на подходящ размер на крилото при зададени височина и ширина на позицията– стр. 93 от каталога
Максимални размери на позициите
Системата е проектирана с ЕВРОКАНАЛ, което я прави използваема с широка гама обков
Надеждно проектирани аксесоари, позволяващи изпълнение на всички видове по-горе изброени отваряемости
Избор на двуплоскостен механизъм и допълнително заключване
Регулируеми изравняващи ъгли – ново!
Ъглови сглобки – механична; екструдирана за сбивачна машина;
Екструдирани ъгли – шаблони за каса Е-40101 и Е-40151, подходящи за PVC обков – Siegenia , G-U и MACO
Механична ъглова сглобка – 900170 за каса Е-40101 и Е-40151
Нов изравнителен ъгъл за крила с PVC обков – 57 707
Щанца за разпробиване на отвори – комбинирана щанца за системи ЕТЕМ