profilink-lux

profilink-lux„PROFILINK Lux“ е 5-камерна система с дълбочина на профила 60мм за производство на висококачествени PVC прозорци.
Тази система се откроява със своя красив дизайн и крило с полуизместени равнини.

„Lux“

С допълнителните си изолационни камери тази система предлага забележителен коефициент за топлопроводимост.

Изолация

Изключителният коефициент на топлопреминаване позволява достигането на европейските стандартите за енергоспестяване, дори и с нискобюджетните еднокамерни стъклопакети.

Шумозащита
Шумозащитата достига до отлична тестовата стойност с нормален стълопакет, а със специални стъкла се достигат значително по-високи стойности.Стъклопакет
Дебелина на стъклопакета до 36мм прави възможно поставянето на най-модерните топло и шумозащитни стъкла.

Уплътнение
Резултатите от тестовете за пригодност по отношение на въздухопропускливост и плътност при проливен дъжд отговарят на най-високите изисквания.

Сигурност
Монтираните в профилната система и завити в армировката обкови предлагат висока степен на базисна противовзломност. Без проблем се достигат и степените на противовзломност от клас WK1, WK2 и WK3.

Живот
Висококачествени и издържливи, продуктите PROFILINK се открояват с дълготраен период на експлоатация.