ЕЛ. инсталации
Комфортпласт ООД работи и в  сферата на ел. услугите. Във фирмата работят единствено висококвалифицирани и компетентни служители, които се отличават с изключителна коректност и професионализъм. Техниците ни се ориентират по перфектен начин във всяка една аварийна ситуация, показвайки коректно отношение към клиентите, като спазваме нормите за стандарт, безопасност и качество на предлаганите ел.услуги.
    Всички ел. техници на  Комфортпласт  са специализирани в ремонта на нови и стари ел.инсталации, ел. инсталации с двужилна и трижилна система, ел инсталации на 220 V и 380 V, ремонт и подмяна на електротабла, подмяна и изграждане на осветление и др. Електротехниците във фирмата са с професионални свидетелства за правоспособност за работа с електричество и притижават необходимия практически опит. Вложените от нас средства и труд са помогнали за покачване нивото на професионализъм и ефективност на фирмата.
    Развитието в условията на икономическа криза е спомогнало за това Комфортпласт ООД да работи на разумни цени, съобразени с финансовата ситуация в страната ни. От друга страна, този факт не влияе пряко върху качествената и ефективна работа на служителите ни.
   Нашата фирма оперира безшумно, без вдигане на прах, а след приключване на работната дейност, почистваме и извозваме отпадъците. Екипите ни извършват цялостен ремонт на ел. инсталации, подмяна и изграждане на нови ел. инсталации.
     Ето и подробен списък за предлаганите от нас услуги:
    Изграждане на електроинсталации –  цялостното изграждане на скрити и открити ел.инсталации, жилищни и офис сгради и търговски помещения. Екипите ни работят от момента на структурното окабеляване, през направата на ел.връзки, до пускането в експлоатация ня ел.инсталацията.
    Монтаж на контактори – ел. специалистите ни монтират монофазни и трифазни контактори с различна мощност и начин на управление.
    Монтаж и подмяна на витлови предпазители с автоматични – Това най-често извършваме във по-стари къщи и жилищни кооперации. Изхвърлят се старите бушони и основите им и на тяхна място се редят автоматичните предпазители като се спазват параметрите им.

    Монтаж на дефектно токови защити – така наречените ДТЗ-та са устройства който изключват напрежението през тях при отечка по-малка от 30мА. Монтират се само и единствено на трижилна ел.инсталация. Електротехниците ни разясняват всички подробности и начин на работа на тези устройства. Ако се наложи, се преработва двужилната система в трижилна, и тогава монтираме ДТЗ. Монтираме монофазни и трифазни ДТЗ, както и катодни отводители. Цените за монтаж са индивидуални.

Изграждане на електроинсталации – цялостното изграждане на скрити и открити ел.инсталации, силови ел.инсталации на промишлени и стопански сгради, жилищни и офис сгради и търговски помещения. Екипите ни работят от момента на структурното окабеляване, през направата на ел.връзки, насаждането на апаратурата и защитната автоматика, до пускането в експлоатация на ел.инсталацията. Цената за изграждане се определя спрямо проекта и характерните особености на обекта, както и от това дали ще има промени по предварителния проект или не. Професионално изграждане на електроинсталации от всякакъв вид и мощност на ниски цени и гаранция за изпълнение.

Ремонт на електроинсталации – Групите ни работят по текущи ремонти на електроинсталации, изграждане на ел.инсталации, поддръжка и отстраняване на аварийни ситуации по ел. инсталации на жилищни сгради, офиси, магазини, складове и производствени помещения. Цените за ремонт са относителни и индивидуални за всяка повреда. Определят се на място след оглед от електротехник.

Изграждане на ел.табла – изграждаме и монтираме силови разпределителни ел.табла, електромерни ел.табла и апартаментни електрически табла по проект и изисквания на БДС. Работим с табла за вграждане, ел.табла за открит монтаж и др.

    Монтаж на кутии и шкафове за ел.табла
Преместване на ел. табла – преместваме електрически табла от всякакъв вид. Удължаване на захранващите линии чрез муфиране и спайк връзки.Изграждне на ефектно и скрито осветление – специалистите на Комфортпласт ООД имат необходимите знания и умения за изграждането, поддръжката и експлоатацията на скрито осветление.